15 January, 2010

storytime / čas na příběh

snowman


Sněhulákův příběh


O vánočních prázdninách napadla hromada sněhu. Děti postavili sněhuláka a celý týden dávaly pozor, aby se mu nic ošklivého nestalo. Pes sněhuláka počůral a děti žlutou skvrnu přikryly novou vrstvou sněhu. Zimní ptáci sněhuláka poklovali a děti rány pčelivě zacelily. Po Novém Roce se oteplilo a když šli děti prvně po prázdninách do školy, sněhulák se zmenšil. Každým dnem byl sněhulák menší a menší. Děti chodily do školy a ze školy a pozorovaly, jak sněhuláka ubývá. Nakonec zbyla na chodníku před domem jenom malá smutná hromádka špinavého sněhu.


O dva týdny později se počasí umoudřilo. Napadla hromada sněhu a děti postavily sněhuláka jen pár kroků od místa, kde ještě před dvěma dny ležela smutná hromádka špinavého sněhu.


Snowman Story


During christmas holidays lots of snow felt down. Children did build a snowman and watch him hole week so anything bad would happen to him. Dog pee on him and children covered the yellow spot with bright new layer of snow. Winter birds dig the snowman with their claws and childern carefuly covered teh holes. Weather changed after New Year and when childern went to school after holidays, the snowman schrinked. Every day the snowman get smaller and smaller. Children went to school and back and watched snowman wane slacken. At the end there was a little sad hill of dirty snow lying on the sidewalk.


Two weeks later weather get reasonable. Lots of snow felt down and children bild a snowman just few steps where two days ago layed little sad hill of dirty snow.inspiration ways / cesty inspiraceUpřímně doufám, že takhle přichází inspirace. Poslední dobou se svým strážným andělem úzce spolupracuji na celém komixovém seriálu o Ogistovu obrácení. Doufejme, že nám tahle plodná spolupráce vydrží. Zatím se zdáme být dobrým týmem a společně děláme skutečně velké pokroky.

I sincerely hope this is the way inspiration comes. Lately I started closely work with my guardian angel on the comc series of Ogist's conversion. Let's hope this cooperation will last. We seem to be good team and together we make really good progress.
10 January, 2010

sníh / snowPo mokrých a upršených svátcích konečně přišel sníh. A já vřele sdílím s Lorelai Glmorovou nadšený pocit ze sněhové bouře. Nic nedokáže spojit lidi jako sníh. Dospělí si připadají jako děti a všichni se svorně batolí po zasněžených cestičkách. Šedivé sídliště najednou vypadá útulně a přátelsky. Na svazích se sáňkuje a obě vodní nádrže v parku zamrzly, aby se z nich stala hokejová hřiště.

Tolik sněhu, jako napadlo během tohoto týne jsem neviděla v Praze už celé roky. Je to jako dostat se do své vlastní vzpomínky na dětství.

After the wet and rainy christmas the snow is finaly here. And I truly share with Lorelai Glmore that amazing feeling of snow storm. Nothing can connect people as much as snow. Grownups feels like childern and together they toddle on snowy paths. Grey estate looks cosy and friendly now. There is sliding on the slopes and both water reservoirs freezed to become hockey fields.

I didn't see so much snow like this for many years in Prague. It's like to get into my own child's memory.


09 January, 2010

čím na nový komix / comic tools

Tento týden jsem se pustila do přípravy nového komixu pro časopis Tarsicius. Komix má křesťanský námět, ale je zasazený do budoucnosti, takže se potýkám se science fiction. Ale o mých útrapách v této oblasti až někdy později.

I started new comic for Tarsicius magazine this week. It has christian plot, but it is all set in future, so I fight with science fiction now. But more about that next time.A protože jsem kdesy četla, že čím lepší nástroje kreslíř používá, tím lepší je i jeho práce, vydala jsem se na povánoční nákupy s posledním zbytečkem peněz a nakoupila dva skvělé štětce značky Da Vinci velikosti 0 a 2 a Windsor And Newton tuž, která je pětkrát dražší než klasická tuž od koh-i-nooru, ale drží a nezešedne a kresba s ním je prostě jedna radost. Za cenné rady v tomto ohledu děkuji mistru Thompsonovi. Opět se ukázal neocenitelným rádcem a učitelem.

Jsem nadšená a přestože se ještě stále potýkám s tvůrčí přípravou (skycování, výzkum...) a k samotné kresbě mám hodně daleko, baví mě to jako nic na světě.

Because I read somewhere that the better tools you use, the better are your drawings, I went for after-Christmas shopping. I took the very last of my money and bought two brushes Da Vinci size 0 and 2 and Windsor and Newton Indian ink that is five times more expensive then my traditional Koh-i-noor Indian Ink, but don't get grey and drawing with it is just a joy. For precious advices in that metter I thank to mister Thompson who apeared to
be again great advizor and teacher.

I am amazed and though I still fight with creative preparation (scatches and research...) and it's still qite long way to actually draw, I enjoy tgis as anything in the world!