15 January, 2010

storytime / čas na příběh

snowman


Sněhulákův příběh


O vánočních prázdninách napadla hromada sněhu. Děti postavili sněhuláka a celý týden dávaly pozor, aby se mu nic ošklivého nestalo. Pes sněhuláka počůral a děti žlutou skvrnu přikryly novou vrstvou sněhu. Zimní ptáci sněhuláka poklovali a děti rány pčelivě zacelily. Po Novém Roce se oteplilo a když šli děti prvně po prázdninách do školy, sněhulák se zmenšil. Každým dnem byl sněhulák menší a menší. Děti chodily do školy a ze školy a pozorovaly, jak sněhuláka ubývá. Nakonec zbyla na chodníku před domem jenom malá smutná hromádka špinavého sněhu.


O dva týdny později se počasí umoudřilo. Napadla hromada sněhu a děti postavily sněhuláka jen pár kroků od místa, kde ještě před dvěma dny ležela smutná hromádka špinavého sněhu.


Snowman Story


During christmas holidays lots of snow felt down. Children did build a snowman and watch him hole week so anything bad would happen to him. Dog pee on him and children covered the yellow spot with bright new layer of snow. Winter birds dig the snowman with their claws and childern carefuly covered teh holes. Weather changed after New Year and when childern went to school after holidays, the snowman schrinked. Every day the snowman get smaller and smaller. Children went to school and back and watched snowman wane slacken. At the end there was a little sad hill of dirty snow lying on the sidewalk.


Two weeks later weather get reasonable. Lots of snow felt down and children bild a snowman just few steps where two days ago layed little sad hill of dirty snow.1 comment:

BLACK AND WHITE said...

To je krásný a trochu smutný příběh a pěkná kresba. Měla jsem radost z návštěvy na mém blogu.