29 March, 2010

idea bloomingkterak se shání kostým pro opulentní kabaret, když na něj nemáte ale vůbec žádné peníze? sacond hand u ruzyňské věznice vypadá jako dobré řešení. a především je kolem toho spousta zábavy, když víte pro co sáhnout.

tak jako každé jaro a každý podzim, se mi v hlavě líhnou nápady. na knihy, na ilustrace, na malby, na šaty... většina z toho se nikdy neuskuteční. napíšu si je na kus papíru a pak někde založím, aby budoucí generace mohli říkat: promrhala svůj talent na divadle, pojďme její geniální nápady posmrtně vydat. a pak má kniha posmrtných nápadů získá nehorázné ceny a mý potomci z nich budou žít ještě několik generací.


how to purchase costume for opuletn cabaret when you have no money at all? sacond hand store near ruzyňe prison seems like good solution. and big fun when you know what to pick.

as every spring, ideas blooms in my head. books, illustrations, paintings, colths... most of it will never come to existence. i'll write them down on piece of paper thet will get lost somewhere for future generations could say: she wasted her talent in theater let's go publish her genius ideas pst mortum. and my book of post-mortum-ideas will get unbelieveble big and prestigious awards and my offspring will live from it for few next generations.


05 March, 2010

my cup of teawell it started to snow again.
i still think if i should do this blog bilingual or what...
and if is this blog usefull to something at all
my work on the comics stoped for few weeks, but i will have to go back to it in few days again, i am affraid (although i say that a lot in last time)

i started my new spring girly dress but than... it started to snow again.

still in love.

living.