09 January, 2010

čím na nový komix / comic tools

Tento týden jsem se pustila do přípravy nového komixu pro časopis Tarsicius. Komix má křesťanský námět, ale je zasazený do budoucnosti, takže se potýkám se science fiction. Ale o mých útrapách v této oblasti až někdy později.

I started new comic for Tarsicius magazine this week. It has christian plot, but it is all set in future, so I fight with science fiction now. But more about that next time.A protože jsem kdesy četla, že čím lepší nástroje kreslíř používá, tím lepší je i jeho práce, vydala jsem se na povánoční nákupy s posledním zbytečkem peněz a nakoupila dva skvělé štětce značky Da Vinci velikosti 0 a 2 a Windsor And Newton tuž, která je pětkrát dražší než klasická tuž od koh-i-nooru, ale drží a nezešedne a kresba s ním je prostě jedna radost. Za cenné rady v tomto ohledu děkuji mistru Thompsonovi. Opět se ukázal neocenitelným rádcem a učitelem.

Jsem nadšená a přestože se ještě stále potýkám s tvůrčí přípravou (skycování, výzkum...) a k samotné kresbě mám hodně daleko, baví mě to jako nic na světě.

Because I read somewhere that the better tools you use, the better are your drawings, I went for after-Christmas shopping. I took the very last of my money and bought two brushes Da Vinci size 0 and 2 and Windsor and Newton Indian ink that is five times more expensive then my traditional Koh-i-noor Indian Ink, but don't get grey and drawing with it is just a joy. For precious advices in that metter I thank to mister Thompson who apeared to
be again great advizor and teacher.

I am amazed and though I still fight with creative preparation (scatches and research...) and it's still qite long way to actually draw, I enjoy tgis as anything in the world!

No comments: