04 December, 2009

i feel good

Vzhledem k povaze své nemoci, ležím už třetím týdnem doma v postely a téměř jediným společníkem je mi můj laptop. Když už nic jiného, hrát si člověk může vždycky. A tak jsem překvapená, že mé první experimenty s Photoshopem dopadly kupodivu více než uspokojivě. Andělskou ruku jsem věnovala své mamince, která se o mě stará s obdivuhodnou mateřskou pečlivostí a jelena jsem poslala přítely.

Díky izolaci, ve ketré jsem se nedobrovolně ocitla, se začínám pomalu propadat do podivného světa uzavřeného v sobě samém. Je to zjevně nevyhnutelné. Hudbu jsem omezila na kýčovitě mystické sklatby Loreeny McKennitt. Se světem komunikuji pomocí emailů a i s vlastním otcem si raději skypuju, přestože sedí v pracovně přes chodbu. Začínám přemýšlet, jak těžký a pomalý bude návrat do skutečného života. Protože, přestože se mi občas stýská po lidech, je mi tady v mé postely. Neskutečně dobře.

Due the condition of my illness i lie in bed third week now and almost the only one companion in here is my laptop. When there's nothing to do one can always play. And so I am suprprised my first experiments with Photoshop end up unexpectedly satisfactorily. Angel hand is dadicated to my mum. She's taking care of me with admiring mother-carefulness. And the deer I've sended to my deerest boyfriend.

Thanks to my enforced izolation I start to fall into the strange self-made world. It's oviously unvoidable. I limited music I listen just to kitchy mystic like songs of Loreena McKennitt. I comunicate with outside world just through e-mail and i rether skype even with my own father, although he's sitting in his workplace in room across the hallway. I start to think how hard and slow is going to be my return to real life. Beacause, although I miss people, time to time, I am feeling so good in my bed. Unbelieveably good.


1 comment:

Anne said...

I'm glad you're feeling good even though you are ill and have been in bed for a while. Also thanks to the internet you can be in bed and still talk to people, roam the world, have all the music and movies and discuss them with like minded people. I'm amazed at how broad a life one can live just with a laptop and nothing else...

I like the colors and graphics of your artworks. Hope you are well soon!