06 December, 2009

winter paradox/zimní paradox


1. Untitled, 2. winter trees, 120portra.., 3. Snow bliss, 4. pond of death, 5. living in a snowdrift, 6. sway, 7. subtle fence, 8. The Winter Realm, 9. deep

Přichází zima, je druhá neděle adventní, a ani blogeři nezahálí, aby se připravili na nadcházející tiché, zasněžené a ve své podstatě temné období roku. A tak ani já nemůžu zůstat pozadu. Tak přikládám, inspirována Summer, mozaiku flickrových fotek zimy... nalaďte se na sněžnou náladu.

Zima je zvláštní věc. Patří k ní nejnádhernější svátky z roku, kterým se přezdívá "svátky světel". Ale tyto svátky můžeme slavit jen proto, že v zimě je většinu dne tma. Vánoce, svátky radosti a naděje, zahalené do tmy sněhem umlčeného světa. Ten paradox je podivuhodný.

Winter's comming, it's second advent Sunday and even bloggers dont hang about to get ready for upcomming silent snow-covered and in fact realy dark period of the year. And so even I don't have to stay behind. And so I enclose, inspired by Summer, this Flickr mosaic of winter... get yourself into winter mood.

Winter is particular thing. It contains the most beautiful fests of the year that are called "feast of light". But the reason why we can celebrate this fest is just for the fact, that in winter is night for most part of the day. Christmas - feast of joy and hope, covered in darkness of snow muted world. The paradox is marvellous.


No comments: